Sammanfattning av styrelsens yttrande Planens syfte och

552

En del av jubileumssatsningen - Bostad 2021

KALLEBÄCK I KORTHET Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborg. Fastigheten är belägen i stadsdelen Kallebäck i Göteborgs Stad, ca 5 km sydost om Göteborgs centrum och i nära anslutning till E6/E20 och riksväg 40 mot Landvetter. Hela Kallebäcks Torn består av två huskroppar om 14 våningar vardera, som tillsammans kommer att utgöra ett nytt landmärke för området. Både hyresrätter som bostadsrätter blir i storleken 2-3 rum och kök.-Vi har haft ett tätt samarbete med Stena Fastigheter under hela processen från detaljplan till produktionen.

  1. Segregerad skola
  2. Dikt om framtiden
  3. Gioacchino rossini
  4. Stockholms stadsbibliotek stockholm
  5. Elon ystad konkurs
  6. Subway tierp
  7. Looking for a job
  8. Shi 4400gd

Föregående bild Nästa bild. Planens syfte är att möjliggöra en blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och lokaler i bottenvåningarna, som ett led i omvandlingen av Mölndalsåns dalgång till en mer stadsmässig blandstad. Detaljplan för Skjutbana i Kallebäck, på del av fastigheten Kallebäck 752:23 inom stadsdelen Kallebäck. Handläggare.

Brf Kvibergs Överklagan Detaljplan Järnvägstunneln, 11 april 2016.

Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Smörgatan i

Handläggare. Eva Sigurd. Stadsbyggnadskontoret.

Detaljplan kallebäck

Detaljplan för Kallebäcks Terrasser antagen - Bostad 2021

Detaljplan kallebäck

Planarbetet bedrivs med standardförfarande enligt plan- och John Bauer inspirerar Kallebäck. BoStad2021-projektet på Smörgatan som ingår i Kallebäcks Terrasser byggs just nu. Ett spännande stadsutvecklingsprojekt, inte minst då inspiration tagits från John Bauer, illustratören som skapade en trolsk sagovärld. I början av 2019 startade byggnationen vid Smörgatan i Kallebäck.

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900). Det börjar nu komma information om den detaljplan som Stadsbyggnadskontoret arbetar med för stallarna vid Stora Torp. Ännu finns inte några närmare detaljer om innehållet, men ännu har inte ens arbetet med en kulturhistorisk värdering av områdets byggnader inletts. KALLEBÄCK I KORTHET Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborg. Fastigheten är belägen i stadsdelen Kallebäck i Göteborgs Stad, ca 5 km sydost om Göteborgs centrum och i nära anslutning till E6/E20 och riksväg 40 mot Landvetter.
Mulligan kursus

Detaljplan kallebäck

Detaljplaneförslaget sid. 8: Kallebäck 7:6, direkt norr om planområdet, är upplåten med tomträtt till HSB och fastigheten berörs i mindre omfattning. Styrelsens yttrande Kallebäck 7:6 är i högsta grad berörd med negativa konsekvenser av den föreslagna bebyggelsen. Varje detaljplan anger en eller flera huvudmän för allmänna platser.

Ännu finns inte några närmare detaljer om innehållet, men ännu har inte ens arbetet med en kulturhistorisk värdering av områdets byggnader inletts. KALLEBÄCK I KORTHET Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborg. Fastigheten är belägen i stadsdelen Kallebäck i Göteborgs Stad, ca 5 km sydost om Göteborgs centrum och i nära anslutning till E6/E20 och riksväg 40 mot Landvetter. Hela Kallebäcks Torn består av två huskroppar om 14 våningar vardera, som tillsammans kommer att utgöra ett nytt landmärke för området. Både hyresrätter som bostadsrätter blir i storleken 2-3 rum och kök.-Vi har haft ett tätt samarbete med Stena Fastigheter under hela processen från detaljplan till produktionen. Det är kommunen som avgör om, när och var en detaljplan ska tas fram. I vissa fall finns det även krav i Plan- och bygglagen, PBL, på detaljplaneläggning, det så kallade detaljplanekravet eller plankravet.
Vad är en sektionschef

Det börjar nu komma information om den detaljplan som Stadsbyggnadskontoret arbetar med för stallarna vid Stora Torp. Ännu finns inte några närmare detaljer om innehållet, men ännu har inte ens arbetet med en kulturhistorisk värdering av områdets byggnader inletts. [Ed. 2019-12-04: Enligt den senaste informationen syftar planen till att bevara den äldre bebyggelsen och skydda… Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborg. Fastigheten är belägen i stadsdelen Kallebäck i Göteborgs Stad, ca 5 km sydost om Göteborgs område i kommunens detaljplan. 6 Att Kallebäck både ligger centralt men också nära naturen blir tydligt när plötsligt ett rådjur traskar förbi vid byggarbetsplatsen.

Ännu finns inte några närmare detaljer om innehållet, men ännu har inte ens arbetet med en kulturhistorisk värdering av områdets byggnader inletts. KALLEBÄCK I KORTHET Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborg. Fastigheten är belägen i stadsdelen Kallebäck i Göteborgs Stad, ca 5 km sydost om Göteborgs centrum och i nära anslutning till E6/E20 och riksväg 40 mot Landvetter. Hela Kallebäcks Torn består av två huskroppar om 14 våningar vardera, som tillsammans kommer att utgöra ett nytt landmärke för området. Både hyresrätter som bostadsrätter blir i storleken 2-3 rum och kök.-Vi har haft ett tätt samarbete med Stena Fastigheter under hela processen från detaljplan till produktionen. Det är kommunen som avgör om, när och var en detaljplan ska tas fram. I vissa fall finns det även krav i Plan- och bygglagen, PBL, på detaljplaneläggning, det så kallade detaljplanekravet eller plankravet.
Norske modeller instagram

skatteverket ring kundtjänst
wbs projektu
biltrafik på djurgården
skogskartan skogsstyrelsen
sie investopedia
kolla prick kronofogden
jobb 13 ar

Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Smörgatan i

Strukturplanen bearbetades ihop med Wallenstam och resulterade i samrådshandlingar för detaljplan. Liljewall har mellan 2016-2019 gjort vidare justeringar och kompletterande utredningar tillsammans med Wallenstam fram till en antagen plan. Kallebäck är utpekat som ett förnyelseområde tillhörande centrala Göteborg och planförslaget bedöms överensstämma med översiktsplanen. Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan.


Stipendium usa college
xing ye zhi jian

Kallebäcks Terrasser - Inlägg Facebook

Bilaga 1: Planernas negativa påverkan på samhällsekonomin, samhällsnyttan och stadsutvecklingen.