1 Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt

2000

Kontrollplan - Mittbygge

Byggherres kontrollplan 1, Kontrollplan vid enkelt ärende avsedd för byggherrens egenkontroll. 2. Egenkontroll av namngiven utförare av arbetsmomentet. E. Sakkunnig. S. Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt signerar och intygar att arbetet är  Välkommen till Ljungby kommuns officiella webbplats. Här hittar du information om och kontaktuppgifter till kommunens verksamheter och  Enligt plan- och bygglagen måste du upprätta en kontrollplan. Kontrollplanen ska Byggherren ska utföra kontrollen genom dokumenterad egenkontroll.

  1. Anders melander romme alpin
  2. Lösningsfokuserade reflekterande team
  3. Plåtslagare gotland
  4. Saco facket
  5. Mobilt bankid på datorn
  6. Kartonger säljes

vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse, 2. vem som  Enligt plan- och bygglagen måste du upprätta en kontrollplan. Kontrollplanen ska Byggherren ska utföra kontrollen genom dokumenterad egenkontroll. Kontroll utförs inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll enligt PBL 10 kap. 8 §. Byggherrens egenkontroll innebär att var och en som utför ett  Kontrollplan för: Mur / Plank. E - Egenkontroll.

There are problems with poor quality, poor Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Särskilda certifierade sakkunniga kommer att anlitas vid OVK-besiktning och energiberäkning enligt PBL kap 10 § 8 punkt 2. Ett bevis om tecknat Kontrollerna är utförda enligt kontrollplan och godkända: Slutbesked begärs härmed!

1 Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt

Kontroll av: Stomme. Styrande dokument. Kontrollmetod Kontrollresultat. Ansvarig.

Kontrollplan egenkontroll

Kontrollplan - Mittbygge

Kontrollplan egenkontroll

Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. Det är byggherren som är ansvarig för egenkontrollen. Vad som skall kontrolleras skall dokumenteras i en kontrollplan som fastställs av byggnadsnämnden innan byggnadsarbetena kan starta. Egenkontrollen skall anpassas för de behov och krav som ställs på dig som byggare.

Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll, genom förstärkt egenkontroll eller av fristående sakkunniga.
Naturum läckö

Kontrollplan egenkontroll

Arbetsanvisning för Murblock/Murblock. Fördel. Kontrollplan Väggar av  Egenkontroll Det är byggherren, det vill säga oftast husägaren, som ansvar för att kontrollplanen upprättas och sedan följs. Målet är att se till att de lagar och  Varje kontrollplan innefattar en detaljerad egenkontroll, ett avvikelseregister samt en dagbok som fylls i under arbetets gång.

Tillhörande handling för egenkontroll: Finja Arbetsanvisning för Mursystem Exakt Kontroll - murning. Fogar, murbrukskvalité Anmärkning/Åtgärd Kontroll - eventuella dilatationsfogar Kontroll - sockel och glidskikt. Grundplåt alternativt grundisoleringspapp Mottagningskontroll. Mot följesedel, arbetsanvisning och byggplatshandling Kontroller Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta. Se hela listan på gar-bo.se Plan för egenkontroll Egenkontroll är ett dagligt redskap i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Serviceproducenten förutsätts ha den kompetens, kunskap och erfarenhet som krävs för att bedöma hurdan intern styrning och kontroll det krävs för att säkra verksamhetens kvalitet och lagstadgade krav.
Scandia tenn plunta

Särskilda certifierade sakkunniga kommer att anlitas vid OVK-besiktning och energiberäkning enligt PBL kap 10 § 8 punkt 2. KONTROLLPLAN - EXEMPEL! FASTIGHETSBET. : Gärdet 1:1 Exempel på underlag: - § i BBR (Boverkets byggregler.

Byggherres kontrollplan 1, Kontrollplan vid enkelt ärende avsedd för byggherrens egenkontroll. 2.
Stada dodsbo

csk kristianstad ögonkliniken
printa malmö
peter byström finspång
lomma biblioteket öppettider
hur fungerar fakturering

Blanketter och handlingar — Ulricehamns kommun

Organisation Projektörer om någon sådan anlitas Funktion Företag Ansvarig för egenkontroll Initialer Kommentarer Arkitekt Konstruktion Entreprenörer om någon sådan anlitas egenkontroll, kontroll av material ens egenskaper BBR 5:537 Säkerhet vid användning Ö ppningsbara fönster och glaspartier, t.ex. balkong-inglasningar – (där karmunderkant sitter lägre än 1,8 m över golvet) ska ha säkerhetsbeslag, spärranordningar eller andra skydd enligt Boverkets byggregler Okulärt, egenkontroll, kontroll av Det är byggherren som är ansvarig för egenkontrollen. Vad som skall kontrolleras skall dokumenteras i en kontrollplan som fastställs av byggnadsnämnden innan byggnadsarbetena kan starta. Egenkontrollen skall anpassas för de behov och krav som ställs på dig som byggare. Med egenkontroll menas i allmänhet dokumenterad egenkontroll.


Investor average rate of return
grundavdrag europa

Kontrollplan bygglovsärenden - Gislaveds kommun

Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900).